UNIT KURIKULUM

GURU PENOLONG KANAN 1 :
PN. ZURAIHAN BINTI YED


PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2016


1.JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Tim Pengerusi             :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
                                    :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   PK HEM
                                    :   Tn.Hj Khatam Bin Zayadi                           PK KOKU
Setiausaha                  :   Pn.Nozaliza Bt Noh                        
:   Cik Norfadhilah Bt A.Rahim                       Guru Data
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                               Guru B&K
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin M Noah                        Guru Media
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     S/U PBS
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     Peny Kssr
                                    :   En.Mohd Fadli Bin Ramli                            Peny Protim
                                    :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian                          Peny Linus
                                    :   Pn. Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir                Peny Spbt                                                                   :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    Peny Jad Waktu
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     Peny Headcout
                                    :   Pn. Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir                Peny Kec Upsr
                                    :   En.Mohd Fadhli Bin Ramli                          G.Pemulihan
                                    :   Pn.Nor”Asikin Bt Atan                                 Peny Mbmmbi
                                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan                                  KP B Melayu
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                               KP B. Inggeris
                                    :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian                          KP Matematik
                                    :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   KP Sains
                                    :   Pn. Hazila Bt Abd Hamid                           KP P.Islam/B Arab
                                    :   Pn. Hjh Norliza Bt Othman                         KP RBT
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     KP Sejarah                                                                  :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  KP TMK
                                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan                                  KP PJK
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  KP Muzik
                                    :   Pn. Nozaliza Bt Noh                                    KP PSV                                                                                   
2. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Tim Pengerusi             :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK1
Setiausaha      /
Penyelaras                  :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     UPSR/SAPS/KSSR Pen.Penyelaras :   Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir               UPSR                                                                         :   Semua Guru  Mata Pelajaran
                       

3.JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Tim Pengerusi/            :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
Penyelaras     
AJK                             :   Pn.Saedah Bt Sajad                                  PK Hem
                                     :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman

4.JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR
                       
Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Tim Pengerusi             :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK1
Penyelaras                  :   Pn.Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir                 Guru Kelas Thn 6
AJK                             :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   PK Hem
                                    :   Tn.Hj Khatam Bin Hj Zaiyadi                      PKKoku
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman
                                    :   Pn. Roziyanah Bt Sanip
                                                                           

5.JAWATANKUASA  j-QAF

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Timb. Pengerusi          :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
Penyelaras                  :   Cik Norfadhilah Bt A.Rahim          
AJK                             :   Pn. Hazila Bt Abdul Hamid
                                    :   Pn . Siti Mariana Bt Jamian


6.JAWATANKUASA  MAKMAL  KOMPUTER & FROG VLE

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Timb. Pengerusi          :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
Penyelaras                  :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah     
AJK                             :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman

7.JAWATANKUASA  KEDAI BUKU

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Naib Pengerusi           :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
:   Pn.Saedah Bt Sajad                                   PK HEM         
Penyelaras                  :   Cik Norfadhilah Bt A.Rahim                      
Bendahari                    :   Pn. Nor’asikin Bt Atan
AJK                             :   Semua Guru Kelas
                                    :   Semua Ketua Panitia

8.JAWATANKUASA LINUS 2.0

Pengerusi                    :    En.Mohd Zain Bin Sian                              Guru Besar
Naib Pengerusi           :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1   
Penyelaras/SU            :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian                          Guru Pemulihan         
AJK                             :   Pn. Nor’asikin Bt Atan                                
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman                         
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip
                                     :  Pn.Nozaliza Bt Noh                        
                                     :  Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir

9.JAWATANKUASA PINCH / PROTIM

Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Naib Pengerusi           :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1   
Penyelaras/SU            :   En.Mohd Fadhli Bin Ramli                          Guru Pemulihan         
Ajk                               :   Pn. Nor’asikin Bt Atan                                
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman                         
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip
                                       Pn.Nozaliza Bt Noh                         
                                       Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir
10.JAWATANKUASA PROGRAM MBM MBI
Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Naib Pengerusi           :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1   
Penyelaras/                 ;   Pn.Nor’Asikin Bt Atan                                
Setiausaha                                                                 
AJK                             :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                              
                                    :   Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir  
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman
                                    ;   Pn. Saedah Bt Sajad
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohamed Noah

11.TUGAS KHAS KURIKULUM

PERKARA
PENYELARAS
PEMBANTU
1
Program j-Qaf
Pn.Hazila Bt Abd Hamid
Cik Norfadhilah A.Rahim
2
Program Pafa
Pn.Zuraihan Bt Yed
Pn.Hazila Bt Abdul Hamid
3
Data Emis
Cik Nor Fadhilah Bt A.Rahim
Semua  Guru
4
Program Transisi
Pn.Nor’asikin Bt Atan
Semua Guru M Pelajaran
5
Data Upsr/Saps/KSSR
Pn.Nozaliza Bt Noh
Semua Guru M Pelajaran
7
Buku Stok
Pn.Bibah Bt Suratman
Semua Ketua Panitia
8
Perpustakaan
Pn.Hjh Norliza Bt Othman
Semua Ketua Panitia
9
Bilik Komputer/FROG VLE
En.Mohd Rafiz Bin M Noah
Pn.Siti Mariana Bt Jamian
10
Bilik ABM
Pn.Hazila  Bt Abdul Hamid
Semua Ketua Panitia
11
Bilik Sains
Pn.Saedah Bt Sajad
Tn.Hj Khatam Zaiyadi
12
Bengkel RekaBentuk & Teknologi
Pn.Hjh Norliza Bt Othman
Tn.Hj Khatam Zaiyadi
13
Bilik Bos Sukan
En.Mohd Rafiz Bin M Noah
Semua Guru PJK
14
BILIK j-QAF
Cik Norfadhilah Bt A.Rahim
Pn.Hazila Bt Abdul Hamid
15
Bilik Bos SPBT
Pn.Hjh Sharifah Rodiah Amir
Semua Guru Kelas
16
Kelas Pemulihan
En.Mohd Fadhli Bin Ramli
-
17
Surau
Pn.Hazila Bt Abdul Hamid
Pn.Zuraihan Bt Yed
18
Bilik Muzik
En.Mohd Rafiz Bin M Noah
-
19
Bilik Rawatan
Pn.Roziyanah Bt Sanip
Semua Guru Kelas
20
Kelas Bim Tambahan Thn 6
Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir
Semua Guru Thn 6
21
e-OPERASI/ e-SPLG/LDP
e-pelaporan j-Qaf
Cik Nor Fadhilah Bt A.Rahim
Semua Guru

 
1.JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PANITIA
Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                               Guru Besar
Tim Pengerusi             :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
                                    :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   PK HEM
                                    :   Tn.Hj Khatam Bin Hj. Zayadi                      PK KOKU
Setiausaha                  :   Pn.Nozaliza Bt Noh
Ajk                               :   Pn.Bibah Bt Suratman                                Pemb.Tadbir
                                    :   Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir                       Guru SPBT
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                               Guru B&K
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman                          Guru P.Sumber
                                    ;   En.Mohd Fadhli Bin Ramli                          Guru Pemulihan
                                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan                                  KP B Melayu
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                               KP B. Inggeris
                                    :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian                          KP Matematik
                                    :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   KP Sains
                                    :   Pn.Hazila Bt Abdul Hamid                          KP P.Islam/B Arab
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     KP Sejarah
                                    :   En.Norliza Bt Othman                                 KP RBT
                                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan                                  KP PJK
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  Kp Muzik
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  KP TMK
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     KP PSV

2.PANITIA BAHASA MELAYU
Pengerusi                    :  Pn.Nor’asikin Bt Atan          
Setiausaha                  :  Pn. Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir
Ajk                               :  Pn.Nozaliza Bt Noh
                                       En. Mohd Rafiz Bin Mohamed Noah
                                       En, Mohd Fadhli Bin Ramli
                                                                                                                                  
3.PANITIA BAHASA INGGERIS
Pengerusi                    :  Pn.Roziyanah Bt Sanip       
Setiausaha                  :  Pn.Saedah Bt Sajad
Ajk                               :  Pn.Hjh Norliza Bt Othman
                                       En. Mohd Zain Bin Sian

4.PANITIA  MATEMATIK
Pengerusi                    :  Pn.Siti Mariana Bt Jamian  
Setiausaha                  :  Pn.Hjh Norliza Bt Othman
AJK                             : En.Mohd Fadhli Bin Ramli
:  Pn.Sharifah Rodiah Bt Amir

5.PANITIA SAINS
Pengerusi                    :  Pn.Saedah Bt Sajad           
Setiausaha                  :  Tn.Hj.Khatam Bin Zaiyadi
Ajk                               :  -

6. PANITIA PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB
Pengerusi                    :  Pn.Hazila Bt Abdul Hamid  
Setiausaha                  :  Cik Nor Fadhilah Bt A.Rahim
Ajk                               :  Pn.Zuraihan Bt Yed
                        : 
7.PANITIA SEJARAH 
Pengerusi                    :  Pn.Nozaliza Bt Noh
Setiausaha                  :  Tn.Hj Khatam Bin Zaiyadi
Ajk                               :  Pn.Siti Mariana Bt  Jamian

8.PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI
Pengerusi                    :  Pn.Hjh Norliza Bt Othman
Setiausaha                  :  Pn. Nozaliza Bt Noh
   Tn.Hj Khatam Bin Zaiyadi

9.PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
Pengerusi                    :  Pn. Nozaliza Bt Noh
Setiausaha                  : 


10.PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
Pengerusi                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan
Setiausaha                  :   Pn.Saedah Bt Sajad
Ajk                               :   Tn.Hj Khatam Bin Zaiyadi
                                               
11.PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
Pengerusi                    :  En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah 
Setiausaha                  :  Pn.Nor’asikin Bt Atan

12.PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI
Pengerusi                    :  En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah 
Setiausaha                  :  Pn.Siti Mariana Bt Jamian
 
1.JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 
Pengerusi                    :   En.Mohd Zain Bin Sian                              Guru Besar
Tim Pengerusi             :   Pn.Zuraihan Bt Yed                                    PK 1
                                    :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   PK HEM
                                    :   Tn.Hj Khatam Bin Zayadi                           PK KOKU
Setiausaha                  :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman                          I-Nilam
Ajk                               :   Pn.Hazila Bt Abdul Hamid                          Guru ABM
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  Komputer
                                    :   En.Mohd Fadhli Bin Ramli                          Grafik/Fotografi
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                               Keceriaan
                                    :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman                          Sudut Bacaan
                                    ;   Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir                      Akhbar
                                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan                                  KP B Melayu
                                    :   Pn.Roziyanah Bt Sanip                               KP B. Inggeris
                                    :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian                          KP Matematik
                                    :   Pn.Saedah Bt Sajad                                   KP Sains
                                    :   Cik Norfadhilah Bt A.Rahim                       KP P.Islam/B Arab
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     KP Sejarah
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  KP RBT
                                    :   Pn.Nor’asikin Bt Atan                                  KP PJK
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  KP Muzik
                                    :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah                  KP TMK
                                    :   Pn.Nozaliza Bt Noh                                     KP PSV


2.JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN

Ketua                       :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman
Pembantu                :   Pn.Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir
3.JAWATANKUASA  ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)

Ketua                       :  Pn.Hazila Bt Abdul Hamid   
Pembantu                :  En.Mohd Fadhli Bin Ramli


4.JAWATANKUASA AUDIO /VIDEO

Ketua                       :   En.Mohd Fadhli Bin Ramli
Pembantu                :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah
      

5.JAWATANKUASA  KOMPUTER

Ketua                       :   En.Mohd Rafiz Bin Mohd Noah
Pembantu                :   Pn.Siti Mardiana Bt Jamian  


6.JAWATANKUASA GRAFIK / FOTOGRAFI

Ketua                       :   En.Mohd Fadhli Bin Ramli  
Pembantu                :   Cik Norfadhilah Bt A.Rahim 

7.JAWATANKUASA KECERIAAN PSS

Ketua                       :   Pn.Roziyanah Bt Sanip 
Pembantu                :   Pn.Nor’asikin Bt Atan

8. JAWATANKUASA SUDUT BACAAN & INFO PSS

Ketua                       :   Pn.Hjh Norliza Bt Othman
Pembantu                :   Pn.Siti Mariana Bt Jamian

9.JAWATANKUASA AKHBAR,MAJALAH & DIDIK

Ketua                       :   Pn.Hjh Sharifah Rodiah Bt Amir
Pembantu                :   Pn.Hazila Bt Abdul Hamid